Adatvédelmi szabályzat

I. Általános rendelkezések


1. A jelen adatvédelmi szabályzat a www.cbdfinola.hu webáruház (Eladó) és a www.cbdfinola.hu vásárló (a továbbiakban: Vevő) személyes adatainak gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának főbb elveit és eljárását szabályozza.


2. A Vevő személyes adatainak gyűjtését, feldolgozását és tárolását a jelen adatvédelmi szabályzat, a Litván Köztársaság személyes adatok jogi védelméről szóló törvénye és egyéb jogszabályok határozzák meg.


3. Az eladó a személyes adatok feldolgozásának alábbi alapelvei szerint jár el:


3.1. A személyes adatok gyűjtése meghatározott és jogszerű célokból történik;
3.2. A személyes adatok feldolgozása pontosan és tisztességesen történik.
3.3. A személyes adatok feldolgozása jogszerűen történik, azaz csak olyan esetekben, amikor:


3.3.1. az érintett hozzájárulását adja, i. y. beleegyezik az E-kereskedelmi szabályok betartásába;
3.3.2. szerződés megkötésére vagy teljesítésére akkor kerül sor, ha a felek egyike az érintett;
3.3.3. a www.cbdfinola.hu köteles a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni;
3.3.4. a személyes adatok kezelésére a www.cbdfinola.hu vagy egy harmadik fél, akinek a személyes adatokat átadják, által követett jogos érdek miatt van szükség, és ha az érintett érdekei nem fontosabbak.


3.4. A személyes adatokat folyamatosan frissítik.


3.5. A személyes adatok tárolása nem tartható tovább, mint amennyi az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges.


3.6. Személyes adatokat csak olyan alkalmazottak kezelnek, akiknek ilyen joguk van.


3.7. A feldolgozott személyes adatokra vonatkozó minden információ bizalmasan kezelt.


3.8. A személyes adatok kezeléséről a megállapított eljárásnak megfelelően értesítik az Állami Adatvédelmi Felügyeletet.


4. Használja az e-mail. tárolási szolgáltatásokat lehet:


4.1. Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;


4.2. tizenöt és tizennyolc év közötti kiskorúak – csak a szülők, örökbefogadó szülők vagy gyámok hozzájárulásával, kivéve azokat az eseteket, amikor saját keresetük vagy ösztöndíjuk áll rendelkezésükre;


4.3. jogi személyek;


4.4. a fenti személyek meghatalmazott képviselői.II. A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása


5. A www.cbdfinola.hu tiszteletben tartja minden Vevő magánélethez való jogát. A Vevő személyes adatainak (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb, a webáruház regisztrációs űrlapján megadott adatok) gyűjtése és feldolgozása a 2018. évi 2018. Május 25-én hatályba lépett általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. Az adatok gyűjtése és feldolgozása a következők érdekében történik:


5.1. feldolgozhassuk a Vevő árura vonatkozó megrendeléseit;


5.2. pénzügyi dokumentumokat állítsunk ki;


5.3. az áruk bemutatásával vagy szállításával kapcsolatos problémák megoldása érdekében;


5.4. egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítése.


6. A www.cbdfinola.hu oldalon történő regisztráció során részletes és helyes személyes adatokat kell megadnia.


7. A Vevő személyes adatainak kezelése és tárolása során a www.cbdfinola.hu olyan szervezési és technikai intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, valamint bármely más jogellenes feldolgozás ellen.


8. A www.cbdfinola.hu statisztikai célokra felhasználhatja a Vevő személyéhez közvetlenül nem kapcsolódó adatokat, azaz a vásárolt árukra vonatkozó adatokat. Az ilyen statisztikákat úgy gyűjtik és dolgozzák fel, hogy a Vevő személyazonossága vagy más, a Vevő azonosítására alkalmas személyes adatai ne kerüljenek nyilvánosságra.


III. Személyes adatok továbbítása harmadik félnek


9. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az adatokat harmadik félnek továbbítsa:


9.1. kizárólag a jelen dokumentum 5.3. bekezdésében említett célok elérése érdekében;


9.2. kizárólag a Litván Köztársaság törvényei által meghatározott eljárásnak megfelelően.


IV. A személyes adatok módosítása vagy frissítése


10. A vevőnek joga van a regisztrációs űrlapon megadott adatok módosítására és/vagy frissítésére.


V. Információk vagy követelések továbbítása


11. A vevő, miután engedélyezte személyes adatainak feldolgozását, jogosult követelni a személyes adatok megváltoztatását vagy feldolgozásuk felfüggesztését, kivéve a tárolást, ha az adatok feldolgozása törvénysértő módon történik.


12. A Vevő személyes adatok kezelésére vonatkozó kérésének kézhezvételét követően az Eladó legkésőbb a Vevő kérésének időpontjától számított 30 naptári napon belül választ ad a Vevőnek. Csak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, írásban, e-mailben benyújtott kérelmeket vesszük figyelembe. finoladream@gmail.com e-mail cím: info@cbdfinola.hu


VI. Az adatvédelmi szabályzat módosítása


13. Az Eladónak joga van az Adatvédelmi szabályzatot részben vagy egészben megváltoztatni az e-mailben történő értesítéssel. az áruházban.


14. Az Adatvédelmi szabályzat kiegészítései vagy módosításai a közzétételük napjától, i. y az e-mail. az áruház rendszerében történő közzétételük napjától lépnek hatályba.